Comunicacions per al congrés

El congrés acceptarà comunicacions per a la seva presentació pública des del 14 de febrer de 2018. Aquelles que compleixin amb les condicions establertes en les nostres recomanacions, seran publicades amb el seu degut ISBN en finalitzar el congrés i seran accessibles en format digital de manera pública i gratuïta. Només es publicaran aquelles comunicacions que hagin estat presentades en el transcurs del congrés.

L’objectiu de les comunicacions és mostrar la diversitat d’investigacions, projectes i iniciatives que es desenvolupen a nivell nacional i internacional sobre la cultura de la bicicleta. Totes les persones inscrites tenen així la possibilitat de formar part activa de la XV Congrés Ibèric i mostrar el treball que estan realitzant a favor de les cultures ciclistes.

Els textos presentats han de ser inèdits i s’inscriuran en un dels quatre eixos de l’esdeveniment València Ciutat Amable. Podran presentar-se en qualsevol llengua oficial de la península ibèrica (incloent el portuguès). El termini de presentació per a un primer resum que ens permeti avaluar la seva rellevància és fins al 31 de març a través d’aquest formulari. La comunicació completa haurà d’estar en poder de la coordinació de l’esdeveniment abans del 19 d’abril i s’hauran d’enviar a la següent adreça de correu electrònic:

comunicaciones@valenciaciutatamable.org

Per presentar una comunicació, consulta el document de recomanacions i ¡prepara-bé!